Woningbouwontwikkeling

Asoniaterrein

Andijk

Wonen in Andijk

Over het project

Op voormalig sportveld Asonia in Andijk verschijnt een nieuwe woonwijk. Deze wijk voorziet in de woningbehoefte in de gemeente Medemblik, specifiek de kern Andijk. Er is een intentieverklaring getekend tussen ToekomstGroep en Woningstichting Het Grootslag. Er komen maximaal 81 NeroZero woningen.

 

Na vaststelling stedenbouwkundig plan zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Deze zal volgens planning in het 2e kwartaal 2022 ter inzage worden gelegd.

 

Planning

• December 2021 de opmerkingen en suggesties beoordelen

• 1e kwartaal 2022 digitale terugkoppeling informatieavond

• 2e kwartaal 2022 ter inzagelegging bestemmingsplan

• 3e kwartaal 2022 vaststelling bestemmingsplan

• 1e helft 2023 start bouw

 

 

Energie positief

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info